Hadewijch en de mystieke poëzie

de Salon: poëzie aan huis

Najaar 2011 is de Salon gestart met zijn literaire activiteiten: middagen rond een poëzie-thema.

Deze middagen worden, naar het voorbeeld van de negentiende-eeuwse literaire salon, gegeven bij Maja en Robert-Henk Zuidinga thuis, aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam.

Het doel is een literair onderwerp op toegankelijke wijze te bespreken in een informele sfeer.

de Salon

literaire activiteiten

19 april 2015

Hadewijch en de mystieke poëzie

Hadewijch hoort tot de belangwekkendste en intrigerendste figuren uit de Zuid-Nederlandse letteren. Over haar leven is weinig méér bekend dan dat ze in de 13de eeuw in Antwerpen of Nijvel leefde.

Des te meer aandacht is er voor haar werk: haar minnelyriek (de Strofische Gedichten) en haar proza: Brieven en Visioenen. En voor de kern van haar werk: het prachtige begrip Orewoet.

Hadewijchs werk wordt besproken in de context van de mystieke poëzie, van Theresia van Avila tot Meister Eckhart en, bij ons, figuren als Zuster Bertken en Jan van Ruusbroec.

Een aantal van Hadewijchs teksten zullen in gezongen versie te horen zijn.

Uitgangspunt voor deze middag zijn deze twee vragen:

- wat is mystiek en, vooral, wat is mystieke poëzie?

- wie was Hadewijch, over wie zo weinig bekend is, maar die nog steeds zo veel lezers aanspreekt?

Voor info over aanmelding en locatie:

zie Contact

Tijd: 14.00 u. – 16.30 u., inclusief welkomsdrankje en nazit om van gedachten te wisselen bij een kop koffie of thee of een glas wijn en een zoet of hartig hapje.

Adres: de Salon vindt plaats aan de Kloveniersburgwal 83 A

1011 KA, Amsterdam.

Kosten: € 15,- per persoon. Betaling kan contant op de middag zelf .

Reserveren: per telefoon: 020 7731363 of per e-mail: info@poezieaanhuis.nl.