Meer links

de Salon: poëzie aan huis

Najaar 2011 is de Salon gestart met zijn literaire activiteiten: middagen rond een poëzie-thema.

Deze middagen worden, naar het voorbeeld van de negentiende-eeuwse literaire salon, gegeven bij Maja en Robert-Henk Zuidinga thuis, aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam.

Het doel is een literair onderwerp op toegankelijke wijze te bespreken in een informele sfeer.

DE SALON

literaire activiteiten

En hier nog meer verwijzingen naar enkele van mijn favoriete, of op z'n minst opmerkelijke, liedjesteksten.

Deze commentaren zijn wat langer en er is naar enige samenhang tussen de onderwerpen gestreefd.

6.  DAT IK JE MIS

Ongebruikelijk rijm, ongebruikelijke regellengte, rijmdwang

7.  Arm Den Haag

Perfectie in 3 regels gevangen

8.  Zeg me dat het niet zo is